Έργο - Naplus
ΕΡΓΑ

Naplus

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-1998
Ημερομηνία λήξης: 31-08-2001
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Αναπλ. υπεύθυνος: Χάρης Παπαγεωργίου
 

Το έργο NAPLUS στόχευε στη δημιουργία υποδομής σε γλωσσική τεχνολογία για την επεξεργασία της Αραβικής γλώσσας. Η σχεδιαζόμενη υποδομή αφορά στην δημιουργία εργαλείων για την μορφολογική, συντακτική και σημασιολογική επεξεργασία της Αραβικής.

Απώτερος στόχος του έργου NAPLUS ήταν η ενσωμάτωση των εργαλείων υποδομής σε συστήματα μετάφρασης (π.χ. μεταφραστικές μνήμες), ανάκτησης κειμενικής πληροφορίας, κλπ.

Η συμμετοχή του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στο παρόν έργο αφορούσε την παροχή θεωρητικής και τεχνολογικής υποστήριξης στην κοινοπραξία σε θέματα γλωσσικής τεχνολογίας και στην συμμετοχή στην κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους συστημάτων.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της προς επεξεργασία γλώσσας, η υλοποίηση των εργαλείων θα γίνει από τους συμμετέχοντες Αραβικούς οργανισμούς.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

 

Εταίροι: