Έργο - ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες
ΕΡΓΑ

ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες

Ημερομηνία έναρξης: 30-05-2003
Ημερομηνία λήξης: 30-04-2005
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα", Μέτρο 8.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Το έργο ΕΥΤΕΧΝΟΣ αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου μεταξύ ακαδημαϊκών/ερευνητικών εταίρων, επιχειρήσεων και φορέων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση του επιστημονικού, ερευνητικού αλλά και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χρήση νέων υποστηρικτικών τεχνολογιών. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία υπέδειξαν τρόπους, τεχνικές και μεθόδους, για την εφαρμογή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής για ΑμεΑ. Στους σκοπούς του δικτύου περιλαμβάνονταν η απόκτηση τεχνογνωσίας που επέτρεψε την αποτελεσματική εφαρμογή σχεδιαστικών κανόνων προσβασιμότητας, εξειδικευμένων εργαλείων, και τεχνολογιών αιχμής για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και δικτυακών υπηρεσιών που να είναι προσβάσιμες και από ΑμεΑ.

Κοινό-στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης ήταν: μεταπτυχιακοί φοιτητές ή πτυχιούχοι με υπόβαθρο στους τομείς της πληροφορικής, των θετικών επιστημών, της ειδικής εκπαίδευσης και μηχανικοί παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών Διαδικτύου, επαγγελματίες του χώρου των ΑμεΑ, (όπως θεραπευτές ή εργαζόμενοι σε ιδρύματα αποκατάστασης ΑμεΑ και μέλη δικτύων ΑμεΑ).

Στο πλαίσιο του ΕΥΤΕΧΝΟΣ δημιουργήθηκε ένας κορμός εκπαιδευτικού περιεχομένου και διοργανώθηκαν:

  • επτά (7) σεμινάρια θεωρητικής και εργαστηριακής επιμόρφωσης που έγιναν σε τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας,
  • πέντε (5) κύκλοι πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών και
  • δύο (2) σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

Τέλος, το δίκτυο ΕΥΤΕΧΝΟΣ προγραμμάτισε μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που απευθύνονταν στις επιχειρήσεις αλλά και στο ευρύ κοινό.

Με τον δεύτερο στόχο, το έργο είχε σκοπό να αντιμετωπίσει την έλλειψη ποιοτικών πολυγλωσσικών πόρων, κυρίως για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων και των Βαλκανικών, οι οποίες είναι μεγάλης σημασίας για την βιομηχανία του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: