Έργο - KELLY: Keywords for Language Learning for Young and Adults alike
ΕΡΓΑ

KELLY: Keywords for Language Learning for Young and Adults alike

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2009
Ημερομηνία λήξης: 31-10-2011
Χρηματοδότηση: Life Long Learning Programme
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Μαρία Γαβριηλίδου
 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία καρτών στις οποίες θα αποτυπώνονται οι λέξεις που συγκροτούν το βασικό λεξιλόγιο για εννέα γλώσσες (Σουηδικά, Νορβηγικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Αραβικά, Αγγλικά, Κινεζικά, Ρωσικά και Ιταλικά), όπως αυτό θα προκύψει με βάση τη συχνότητα χρήσης τους σε σώματα κειμένων και σε ευθυγράμμιση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Οι κάρτες λέξεων (word cards) θα λειτουργήσουν ως συμπληρωματικό μαθησιακό υλικό για την ανάπτυξη της λεξιλογικής ικανότητας.

Οι υψίσυχνες λέξεις κάθε γλώσσας θα καταγραφούν σε συνεργασία με τα αντίστοιχα κέντρα ηλεκτρονικής λεξικογραφίας καθεμίας από τις συμμετέχουσες χώρες της κοινοπραξίας. Υπάρχουσες λίστες συχνοτήτων θα φιλτραριστούν και θα προσαρμοστούν στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Το υλικό θα αξιολογηθεί από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από ενήλικους σπουδαστές. Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνει την παρουσίασή τους σε σχετική ιστοσελίδα, σε μέσα ενημέρωσης και σε ανακοινώσεις σε σεμινάρια/ συνέδρια.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: