Έργο - UNL: Universal Networking Language
ΕΡΓΑ

UNL: Universal Networking Language

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2001
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
 
Από το έτος 1996, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) υποστηρίζει το πρόγραμμα Universal Networking Language (UNL), το οποίο στοχεύει στην κατασκευή ενός τεχνικά ευέλικτου και πραγματικά πολυγλωσσικού συστήματος μηχανικής μετάφρασης για δικτυακές εφαρμογές. Μετά την επίτευξη των πρώτων απτών αποτελεσμάτων, ο ΟΗΕ συγκρότησε μία ομάδα συνεργαζομένων ιδρυμάτων, την UNL Society, η οποία αριθμεί περίπου διακόσια μέλη από όλον τον κόσμο. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά") συμμετέχει από το 2001 σε αυτήν την ομάδα εκπροσωπώντας την Ελλάδα και την Ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" αναπτύσσει λογισμικό για παραγωγή φυσικής γλώσσας (language generation) και συμμετέχει στις γενικότερες οργανωτικές συναντήσεις του προγράμματος.  
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: