Έργο - BabelTrade: A Real Estate Multilingual E-Marketplace
ΕΡΓΑ

BabelTrade: A Real Estate Multilingual E-Marketplace

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2000
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2001
Χρηματοδότηση: MLIS
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
 

Βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας πολυγλωσσικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για ενοικίαση και πώληση ακινήτων. Μία τέτοια υπηρεσία διευκολύνει τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν είτε να πουλήσουν είτε να ενοικιάσουν ακίνητα, ξεπερνώντας το πρόβλημα της πολυγλωσσίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η υπηρεσία καλύπτει όλο το φάσμα αναγκών των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης της πώλησης/ενοικίασης ενός ακινήτου. Το ΒabelTrade θα υποστηρίζει 8 γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Φιλανδικά και Σουηδικά.

Επιπλέον, η πολυγλωσσική αυτή υπηρεσία θα επεκταθεί σε άλλες αγορές, προκειμένου να μειώσει την απόσταση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και προκειμένου να τους βοηθήσει στην καθημερινή επικοινωνία και συνδιαλλαγή.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: