Έργο - Aventinus III: Advanced Information System for Multinational Drug Enforcement
ΕΡΓΑ

Aventinus III: Advanced Information System for Multinational Drug Enforcement

Ημερομηνία έναρξης: 01-04-1998
Ημερομηνία λήξης: 30-04-1999
Χρηματοδότηση: TAP/Language Engineering
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
 

Σκοπός του έργου Aventinus III ήταν η βελτίωση της διεθνούς επικοινωνίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών στο χώρο της δίωξης ναρκωτικών, προσφέροντας πολύγλωσση υποστήριξη σε μια από τις προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας και διάδοσης πληροφοριών.

Ο ρόλος του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στο έργο αυτό συνίστατο στην εξαγωγή και δόμηση πληροφοριών από ελληνικά κείμενα με βάση πρότυπα σημασιολογικά πλαίσια (templates).

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: