Έργο - ΚΕΜΕΣ: Πληροφοριακό κέντρο για την μεσογειακή συνεργασία
ΕΡΓΑ

ΚΕΜΕΣ: Πληροφοριακό κέντρο για την μεσογειακή συνεργασία

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2000
Ημερομηνία λήξης: 01-01-2002
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία Πληροφοριακού Κέντρου για την Μεσογειακή Συνεργασία, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος των Χωρών Μελών της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα γλωσσικά εργαλεία από το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" όπως “θησαυροί” πληροφοριών, λεξικογραφική υποδομή και εργαλεία βοήθειας της μετάφρασης με απώτερο στόχο την υποστήριξη των επιστημόνων στο έργο τους. Κατασκευάσθηκαν επίσης υπολογιστικά εργαλεία για την ανάλυση του πολιτικού λόγου. Με τη χρήση τεχνολογιών HYPERTEXT δημιουργήθηκε ένα Δίκτυο που επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των στελεχών του Πληροφοριακού Κέντρου για την Μεσογειακή Συνεργασία και στελεχών παρόμοιων Κέντρων που ήδη λειτουργούν σε άλλες μεσογειακές χώρες μέσα στο πλαίσιο πρώθησης της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: