Έργο - MYTHE: Multimedia Young-Children Thesaurus for Educational Purposes
ΕΡΓΑ

MYTHE: Multimedia Young-Children Thesaurus for Educational Purposes

Ημερομηνία έναρξης: 06-03-2000
Ημερομηνία λήξης: 05-03-2002
Χρηματοδότηση: IST / Education and Training
Επιστημ. υπεύθυνος: Βασίλης Κατσούρος
Ιστότοπος έργου: https://cordis.europa.eu/project/rcn/60827/factsheet/en
 

Το έργο MYTHE είχε σα στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός πολυγλωσσικού διαδραστικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία γλωσσών σε παιδιά που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης (δηλ. ηλικίας 6-8 ετών). Η πλατφόρμα MYTHE υποστηρίζει αρχικά τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Ελληνικά και Ολλανδικά (Φλαμανδικά) και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση της κάθε μιας ως μητρική και ως δεύτερη γλώσσα.

Το γλωσσικό περιεχόμενο του MYTHE βασίστηκε σε ένα μοντέρνο μύθο, ο οποίος παρουσιάζεται σε ένα διαδραστικό τρισδιάστατο περιβάλλον κινουμένων σχεδίων. Το περιβάλλον περιλαμβάνει συνδυασμό εικόνας, ήχων, κειμένου, κινουμένων σχεδίων ενσωματωμένα στο δραματικό στοιχείο του μύθου δίνοντας μ' αυτόν τον τρόπο μία άλλη διάσταση στη διαδικασία εκμάθησης/διδασκαλίας γλωσσών. Μία σειρά από τεχνολογικά εργαλεία γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες στην περιοχή των τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων πρόκειται να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα MYTHE.

Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:

  • Δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος για τη διδασκαλία/εκμάθηση μητρικής και δεύτερης γλώσσας
  • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε περιβάλλοντα εκμάθησης γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένης γλωσσικής τεχνολογίας και τεχνολογίας τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων
  • Ενθάρρυνση της συμμετοχής του παιδιού μέσω ελκυστικών τρισδιάστατων χώρων και κινούμενων σχεδίων
  • Προώθηση της πολυγλωσσικότητας στην Ευρώπη
  • Ανάπτυξη μίας ενιαίας μεθοδολογίας για τη διδασκαλία τριών διαφορετικών Ευρωπαϊκών γλωσσών
  • Δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος εκμάθησης/διδασκαλίας γλωσσών για νεαρά άτομα με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές
  • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος εκμάθησης/διδασκαλίας γλωσσών που επιτρέπει την ενσωμάτωση μίας πρόσθετης γλώσσας
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: