Έργο - Πρωτεύς
ΕΡΓΑ

Πρωτεύς

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2000
Ημερομηνία λήξης: 01-03-2001
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
 

Κατασκευή συντακτικού αναλυτή για επιφανειακή και εύρωστη συντακτική αναγνώριση συστατικών σε ελεύθερο Ελληνικό κείμενο με προεπεξεργασία με γραμματικό χαρακτηριστή (tagger). Χρησιμοποιήθηκε ο XFST/XEROX ως φορμαλισμός ανάπτυξης.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: