Έργο - Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων της Θράκης της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
ΕΡΓΑ

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων της Θράκης της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-1998
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1999
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ Ι / Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 1997-2000
Επιστημ. υπεύθυνος: Μαρία Τζεβελέκου
Ιστότοπος έργου: http://www.ilsp.gr/ippotis/greeklang.html
 

Με την πεποίθηση ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούσαν να συμβάλουν στην ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, συγκροτήθηκε το πρώτο λογισμικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τα παιδιά του Δημοτικού. Το λογισμικό τιτλοφορείται Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Γραμμάτων και απευθύνεται σε εισαγωγικό και μέσο επίπεδο ελληνομάθειας.

Ο Ιππότης συγκροτείται με τις εξής παραδοχές και κατευθύνσεις: α) Τα Ελληνικά είναι γλώσσα κλιτική-συνθετική και η κατάκτηση της μορφολογίας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιμέρους δεξιοτήτων, ειδικά στο σχολικό περιβάλλον. Β) Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που επικεντρώνονται είτε στην τυπική διδασκαλία της γραμματικής είτε σε καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις δεν κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Γ) Μαζί με τον γλωσσικό εγγραμματισμό τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν και τεχνολογικό εγγραμματισμό. Δ) Η μέθοδος για την εκμάθηση της Ελληνικής πρέπει να είναι ελκυστική και να προτρέπει τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην πρόσληψη και το χειρισμό του γλωσσικού υλικού.

Η εμπλοκή του Ευγένιου Τριβιζά στο εγχείρημα αυτό δεν ήταν τυχαία. Ο Τριβιζάς συγκαταλέγεται στους συγγραφείς που επεξεργάζονται τη γλώσσα, που σχολιάζουν τη γλώσσα μέσα από το γλωσσικό παιχνίδι. Έτσι, δημιούργησε ένα ευχάριστο και χιουμοριστικό πλαίσιο για την παρουσίαση των πιο «φορμαλιστικών» πλευρών της γραμματικής των Ελληνικών.

Τα μαθήματα Ελληνικών εμφανίζονται σαν ένα παιχνίδι, το οποίο αρθρώνεται σε μια ιστορία αναζήτησης. Ο Ευγένιος Τριβιζάς συνέλαβε την πλοκή και έγραψε την ιστορία, αφενός, σύμφωνα με τις γλωσσικές προδιαγραφές που δόθηκαν από τους γλωσσολόγους του ΙΕΛ και, αφετέρου, με γνώμονα το αίτημα για τη διαμόρφωση ενός διαδραστικού συστήματος. Στο πολυμεσικό περιβάλλον του υπολογιστή, η αφήγηση παρότι κινείται στο περιορισμένο πλαίσιο των γλωσσικών προδιαγραφών, εμφανίζεται σαν παιχνίδι, όπου τα γλωσσικά φαινόμενα παρουσιάζονται με χιουμοριστικό τρόπο.

To λογισμικό περιλαμβάνει οκτώ ενότητες. Κάθε ενότητα εστιάζει σε ορισμένα φαινόμενα της ελληνικής και αποτελείται από πέντε συστατικά: το κείμενο, το οποίο εκφωνείται, τη μετάφραση του κειμένου στα Τουρκικά, το ελληνοτουρκικό λεξικό, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις του κειμένου, τις ασκήσεις και τη γραμματική. Το παιδί μπορεί να πλοηγείται ελεύθερα σε αυτά τα συστατικά ενώ η καλείται να συμμετάσχει ενεργητικά στην εκτύλιξη της πλοκής της ιστορίας.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Προϊόντα

Έργα

 

 

Εταίροι: