Έργο - Ναυσικά
ΕΡΓΑ

Ναυσικά

Ημερομηνία έναρξης: 01-07-1999
Ημερομηνία λήξης: 31-03-2000
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ
Επιστημ. υπεύθυνος: Γρηγόρης Σταϊνχάουερ
Αναπλ. υπεύθυνος: Νάντια Οικονόμου
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ» που σχεδίασε η ένωση με ανάδοχο φορέα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά") και με απλό φορέα τις Εκδόσεις Καστανιώτη στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΑΥΣΙΚΑ είναι ένα τρίπτυχο ανοικτό λεξικολογικό εργαλείο διαθεματικής προσέγγισης των μαθημάτων που διδάσκονται στο Ενιαίο Λύκειο.

Πρόκειται για ένα λογισμικό συμβατό με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Λυκείου, που δίνει την δυνατότητα αφενός μεν στους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων του Λυκείου να το χρησιμοποιήσουν για να διαφοροποιήσουν τον μέχρι σήμερα τρόπο προσέγγισης του μαθήματός τους και αφετέρου, στους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες/όρους κάθε μαθήματος μέσα από την διερευνητική μάθηση, την διαθεματική προσέγγιση και την συνεργατική προσπάθεια σε διασχολικό και ενδοσχολικό επίπεδο.

alt

Το ανοιχτό αυτό λεξικολογικό εργαλείο των τριών επιπέδων περιλαμβάνει:

  • έναν Λεξικογράφο
    Ο Λεξικογράφος είναι ένα γλωσσάρι που καλύπτει, στην πρώτη φάση υλοποίησης, 5 διαφορετικές θεματικές περιοχές/μαθήματα που διδάσκονται στο Λύκειο: 1. Πληροφορική, 2. Βιολογία, 3. Οικονομία, 4. Πολιτική Eπιστήμη-Δίκαιο και 5. Αισθητική Aγωγή. Δίνει την δυνατότητα αναζήτησης/ενημέρωσης του καταχωρημένου υλικού, αλλά και καταχώρησης νέων λημμάτων και νέων Θεματικών Περιοχών από τους μαθητές και καθηγητές
  • ένα Κειμενολόγιο πολυμέσων
    Το Κειμενολόγιο είναι ένα ανθολόγιο επιστημονικών κειμένων που αντιστοιχούν στις πέντε Θεματικές Περιοχές/μαθήματα. Επίσης καταχωρούνται εικόνες, σκίτσα, animation και ήχοι, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με τα αντίστοιχα κείμενα. Το Κειμενολόγιο δίνει την δυνατότητα αναζήτησης/ενημέρωσης του καταχωρημένου υλικού, αλλά και καταχώρησης νέων κειμένων από τους μαθητές και καθηγητές
  • ένα Ασκησιολόγιο λεξιλογίου
    Το Ασκησιολόγιο είναι ένα εργαλείο που προσφέρει στους μαθητές την δυνατότητα να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά την ορολογία στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα με την επίλυση ασκήσεων λεξιλογίου. Τους παρέχει επίσης την δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις και να τις στείλουν προς επίλυση σε συμμαθητές τους άλλων σχολείων.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: