Έργο - CIMWOS: Combined Image and Word Spotting
ΕΡΓΑ

CIMWOS: Combined Image and Word Spotting

Ημερομηνία έναρξης: 01-03-2000
Ημερομηνία λήξης: 31-08-2003
Χρηματοδότηση: Information Society Technologies (IST)
Επιστημ. υπεύθυνος: Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Ιστότοπος έργου: http://www.xanthi.ilsp.gr/cimwos/
 

Το έργο αυτό αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της αρχειοθέτησης και ανάκτησης οπτικοακουστικού υλικού. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και ενσωμάτωση ενός εύρωστου αλγόριθμου εντοπισμού λέξεων-κλειδιών και ενός αποδοτικού αλγόριθμου εντοπισμού εικόνων ειδικά σχεδιασμένων για ψηφιακό οπτικοακουστικό περιεχόμενο, που θα οδηγήσει στην υλοποίηση και επίδειξη ενός πρακτικού συστήματος για αποδοτική ανάκτηση από πολυμεσικές βάσεις δεδομένων. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε ένα σύστημα για την αυτόματη ανάκτηση εικόνων, βίντεο και ομιλίας από μια οπτικοακουστική βάση δεδομένων σύμφωνα με λέξεις-κλειδιά που εισάγει ο χρήστης. Ο συνδυασμός εντοπισμού λέξεων και εικόνων που χρησιμοποιήθηκε επιτρέπει εστιασμένες και ακριβείς αναζητήσεις με αυξημένη λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα.

Το σύστημα CIMWOS αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων των μέσων και της τηλεόρασης, του βίντεο, των ειδησεογραφικών σταθμών, επιχειρήσεων θεάματος, διαφήμισης, και οποιουδήποτε οργανισμού που παράγει, εμπορεύεται και/ή εκπέμπει προγράμματα βίντεο ή ήχου. Το σύστημα διευκολύνει τις συνήθεις διαδικασίες ανάκτησης υλικού π.χ. κατά την έρευνα για την παραγωγή ενός ενημερωτικού προγράμματος κλπ. Έτσι, αξιοποιώντας τον τεράστιο όγκο ήδη συσσωρευμένης πληροφορίας σε μορφή ήχου και βίντεο, το σύστημα θα γίνει ένας ανεκτίμητος βοηθός για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υπαρχόντων πόρων και για την μείωση του κόστους νέων πολυμεσικών παραγωγών.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: