Έργο - Εργαστήρια Ε.Μ.Π
ΕΡΓΑ

Εργαστήρια Ε.Μ.Π

Ημερομηνία έναρξης: 01-06-2007
Ημερομηνία λήξης: 31-05-2008
Χρηματοδότηση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γραφείο Διαμεσολάβησης
Επιστημ. υπεύθυνος: Γρηγόρης Σταϊνχάουερ
 

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογής λογισμικού με «έξυπνη» μηχανή αναζήτησης για την παρουσίαση και προβολή των παρεχόμενων τεχνολογικών υπηρεσιών των εργαστηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Η εφαρμογή λογισμικού βασίζεται σε τεχνολογίες πολυμέσων, βάσεων δεδομένων καθώς και σε τεχνολογία «έξυπνης» ανάκτησης πληροφορίας που έχει αναπτυχθεί από το ΙΕΛ. Το λογισμικό συνοδεύεται από πρόγραμμα εγκατάστασης.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο CD-ROM για τα εργαστήρια είναι:

  • γενικά στοιχεία του εργαστηρίου
  • θεματικές κατηγορίες στις οποίες υπάγεται με βάση την εξειδίκευσή του
  • προφίλ του εργαστηρίου
  • υποδομές που διαθέτει
  • παρεχόμενες υπηρεσίες
  • λέξεις κλειδιά
  • υπάρχοντες χρήστες των υπηρεσιών
  • ανθρώπινο δυναμικό.

Στο λογισμικό έχει ενσωματωθεί πολυμεσικό υλικό όπως βίντεο, εικόνες, ήχοι για την καλύτερη παρουσίαση των δραστηριοτήτων, της υποδομής και των ερευνητικών αποτελεσμάτων των εργαστηρίων.

 
 
 
 

Εταίροι: