Έργο - Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου
ΕΡΓΑ

Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου

Ημερομηνία έναρξης: 16-04-2007
Ημερομηνία λήξης: 16-04-2008
Χρηματοδότηση: Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Γρηγόρης Σταϊνχάουερ
Ιστότοπος έργου: http://www.xanthi.ilsp.gr/mnemeia/
 

Το Έργο ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ στοχεύει στην μετάδοση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο της γλωσσικής πληροφορίας που έχει αποθησαυριστεί στα Αρχεία του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Λ.Ν.Ε.) [μετονομασμένου πλέον σε «Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-Ι.Λ.Ν.Ε.»]

Το Έργο στοχεύει: α) στη διάσωση, μέσω ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, τμήματος των αρχείων του Ι.Λ.Ν.Ε., β) στην αξιοποίηση όλων των αρχείων με την κατασκευή μιας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για την εισαγωγή, διόρθωση, αναζήτηση και εκτύπωση του υλικού, και γ) στην παρουσίαση του θησαυρού αυτού του ελληνικού λόγου στο ευρύ κοινό, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.

To αρχείο του Ι.Λ.Ν.Ε. περιλαμβάνει χειρόγραφες συλλογές γλωσσικού υλικού, δελτία (τα οποία περιέχουν αποδελτιωμένο γλωσσικό υλικό των χειρόγραφων συλλογών, αλλά και εκτενέστατο διαλεκτικό υλικό από άλλες πηγές π.χ. περιοδικά, γλωσσάρια, μελέτες, λογοτεχνικά κείμενα) και ηχογραφήσεις προφορικού διαλεκτικού λόγου.

Αντικείμενο του έργου είναι
α) η ψηφιοποίηση μέρους του υλικού του αρχείου (χειρόγραφες συλλογές, δελτία, ηχογραφήσεις διαλεκτικού λόγου) του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων της Ακαδημίας Αθηνών
β) η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση του ήδη ψηφιοποιημένου και του υπό ψηφιοποίηση υλικού
γ) η ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης εκπαιδευτικής εφαρμογής με θέμα τα τοπικά ιδιώματα και τις διαλέκτους
δ) η ανάπτυξη ενός θεματικού δικτυακού κόμβου με επιλεγμένο υλικό από τα ψηφιοποιημένα αρχεία του Ι.Λ.Ν.Ε.
Με τις εφαρμογές αυτές το διαλεκτικό υλικό του Ι.Λ.Ν.Ε. θα γίνει γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα, κυρίως στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και σε ευρύτερο κοινό.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: