Έργο - PRESIOUS: Προπαρασκευαστική ψηφιοποίηση, καταγραφή και εκτίμηση της υποβάθμισης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς
ΕΡΓΑ

PRESIOUS: Προπαρασκευαστική ψηφιοποίηση, καταγραφή και εκτίμηση της υποβάθμισης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-2013
Ημερομηνία λήξης: 31-01-2016
Χρηματοδότηση: ICT (FP7)
Επιστημ. υπεύθυνος: Ιωάννης Πρατικάκης
Ιστότοπος έργου: http://presious.eu/
 

Η Ευρώπη οφείλει να εκμεταλλεύεται ενεργά τις αγορές στις οποίες έχει στρατηγικά πλεονεκτήματα με σκοπό να αναπτύξει προϊόντα τα οποία θα την καταστήσουν ηγετικό παίκτη. Μια τέτοιου είδους περιοχή είναι η Πολιτιστική Κληρονομιά (ΠΚ). Έχοντας μελετήσει τις ανάγκες/απαιτήσεις της Πολιτιστικής Κληρονομιάς επί σειρά ετών, η ομάδα έργου είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να προτείνει καινοτόμες λύσεις ΤΠΕ στις ακόλουθες αποδεκτές προκλήσεις:

α) τη δυσκολία και την αναποτελεσματικότητα της 3D (τρισδιάστατης) διαδικασίας ψηφιοποίησης

β) την ποσοτικοποίηση της φυσικής φθοράς των λίθινων μνημείων και

γ) την ανασύσταση αντικειμένων από μεγάλο αριθμό θραυσμάτων τα οποία μπορούν να φορεθούν, είναι μη μετακινήσιμα ή ελλιπή/ατελή.

Χρησιμοποιώντας έναν κοινό πυρήνα γεωμετρικής διαδικασίας, ανάλυσης και μεθόδων ανάκτησης, το έργο PRESIOUS συμβάλλει στην τεχνολογία προγνωστικής γεωμετρικής αύξησης με τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

α) Αυτόματη συμπλήρωση on-the-fly για 3D (τρισδιάστατη) ψηφιοποίηση η οποία εκμεταλλεύεται παρόμοια μοντέλα προτύπων, για να επιτρέψει σταδιακή πρόβλεψη σχήματος από μερικώς ψηφιοποιημένα αντικείμενα. Ένα τέτοιο καινοτόμο σύστημα ανοίγει ένα εντελώς νέο πεδίο δυνατοτήτων για μείωση του χρόνου απόκτησης και απλουστευμένες διαδικασίες, οδηγώντας σε μια σειρά μείωσης της προσπάθειας και του κόστους. Αυτή η τεχνολογία αποτελεί πρωταρχικό υποψήφιο για εκμετάλλευση από τον βιομηχανικό μας εταίρο.

β) Εκτίμηση και πρόβλεψη της υποβάθμισης του μνημείου. Το έργο θα ερευνήσει μοντέλα για την πρόβλεψη και την αντίστροφη διάβρωση τα οποία να βασίζονται σε στοχευμένες και υψηλής ακρίβειας επιφανειακές σαρώσεις, επιτρέποντας στον χρήστη από τη μια να μετακινήσει ουσιαστικά την κατάσταση της επιφάνειας του αντικειμένου «εμπρός και πίσω στον χρόνο» και από την άλλη να απεικονίσει και να μετρήσει τη δυναμική κατάσταση του αντικειμένου που χειροτερεύει (υφίσταται φυσική φθορά). Το εργαλείο αυτό είναι επίσης πιθανό να εφαρμοστεί σε περιοχές εκτός CH, όπως είναι ο τομέας του πολιτικού μηχανικού. γ) 3D CH επισκευή αντικειμένου. Αυτοματοποιημένη, προγνωστική ανακατασκευή από κατακερματισμένα αντικείμενα CH που υπερβαίνει την ανασύνθεση, προτείνοντας τη σύνθεση των μερών που λείπουν χρησιμοποιώντας την αυτόματη συμπλήρωση γεωμετρίας. Αυτό θα βοηθήσει στη φυσική και εικονική διαδικασία αποκατάστασης.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: