Έργο - CLARIN EL
ΕΡΓΑ

CLARIN EL

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2012
Ημερομηνία λήξης: 30-10-2015
Χρηματοδότηση: ΕΠΑΝ ΙΙ: EΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Ιστότοπος έργου: http://www.clarin.gr
 
Το CLARIN EL είναι το ελληνικό σκέλος του έργου CLARIN, μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας
  • να συγκεντρωθούν
  • και να διατεθούν στην ερευνητική κοινότητα
  • μέσω μιας διαδικτυακής Ερευνητικής Υποδομής
  • γλωσσικοί πόροι (κείμενα, καταγραφές προφορικού λόγου, πολυμεσικά δεδομένα, λεξικά, ορολογικά γλωσσάρια κτλ.) σε όλες τις γλώσσες,
  • και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την επεξεργασία τους (μορφολογικοί / συντακτικοί αναλυτές, εργαλεία επισημείωσης, στατιστικά εργαλεία κτλ.).

Το CLARIN-EL στην τρέχουσα κατασκευαστική φάση στοχεύει

  • να διαθέσει στην ερευνητική κοινότητα την υποδομή για τη συγκέντρωση και την τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων και εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για τα Ελληνικά σε ένα δίκτυο αποθετηρίων τα οποία θα εμπλουτίζονται διαρκώς από τα μέλη του δικτύου
  • να παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης σε πόρους και εργαλεία
  • να διερευνήσει το νομικό καθεστώς πρόσβασης σε ΓΠΤ και να παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παρόχους και χρήστες ΓΠΤ
  • να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει ερευνητές και ευρύ κοινό για τις δυνατότητες στη χρήση των ΓΠΤ.
 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: