Έργο - ENeL: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Λεξικογραφίας
ΕΡΓΑ

ENeL: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Λεξικογραφίας

Ημερομηνία έναρξης: 11-10-2013
Ημερομηνία λήξης: 10-10-2017
Χρηματοδότηση: COST-ISCH
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
Ιστότοπος έργου: https://www.cost.eu/actions/IS1305/#tabs|Name:overview
 

Οι υπολογιστές και η διαθεσιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού έχουν αλλάξει σημαντικά τις συνθήκες παραγωγής και αποδοχής των λεξικών. Για τους συντάκτες των επιστημονικών λεξικών το Διαδίκτυο δεν είναι μόνο πηγή έμπνευσης αλλά δημιουργεί επίσης νέες και σημαντικές προκλήσεις:

  • να προσφέρει στους χρήστες ευκολότερη πρόσβαση σε επιστημονικά λεξικά και να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο ευρύ κοινό και τα επιστημονικά λεξικά
  • να παγιώσει μια ευρύτερη και πιο συστηματική ανταλλαγή εμπειριών και κοινών προδιαγραφών και λύσεων
  • να αναπτύξει μια κοινή προσέγγιση στην ηλεκτρονική λεξικογραφία η οποία να διαμορφώνει τη βάση μιας νέου τύπου λεξικογραφίας που να αγκαλιάζει ολοκληρωτικά την πανευρωπαϊκή φύση της πλειονότητας των λεξιλογίων των γλωσσών που ομιλούνται στην Ευρώπη.

 

 
 

 Ερευνητικές περιοχές