Έργο - Παροχή Υπηρεσιών για την IMRA EUROPE S.A.S.
ΕΡΓΑ

Παροχή Υπηρεσιών για την IMRA EUROPE S.A.S.

Ημερομηνία έναρξης: 27-10-2014
Ημερομηνία λήξης: 09-01-2015
Χρηματοδότηση: IMRA Europe S.A.S.
Επιστημ. υπεύθυνος: Ιωάννης Πρατικάκης
 
Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της δύναμης που διακρίνει πεζούς και μη στις περιγραφές της εργαλειοθήκης των εργαστηρίων σε τεστ συνόλου δεδομένων που παρέχει η IMRA, με την έμφαση να δίνεται στην επιρροή του 3D πυκνότητας δεδομένων, μια σύγκριση με το υπάρχον περιγραφικό εργαλείο στη σύγχρονη τεχνολογία και τέλος, ο σκοπός παροχής της απόδειξης της ορθότητας της ιδέας ενός εργαλείου περιγραφής που να εκπληρώνει τις ανάγκες/απαιτήσεις της IMRA.  
 

 Ερευνητικές περιοχές