Έργο - eMotiVE: Virtual cultural Experiences through personalized storytelling
ΕΡΓΑ

eMotiVE: Virtual cultural Experiences through personalized storytelling

Ημερομηνία έναρξης: 11-01-2016
Ημερομηνία λήξης: 19-10-2019
Χρηματοδότηση: Horizon 2020 CULT-COOP-08-2016
Επιστημ. υπεύθυνος: Γιάννης Ιωαννίδης
Ιστότοπος έργου: https://www.emotiveproject.eu/
 
Βασικός στόχος του έργου είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν τις εταιρείες που παράγουν πολιτιστικά προϊόντα στο να δημιουργήσουν Εικονικά Μουσεία που θα βασίζονται στη δύναμη των «συναισθηματικών αφηγήσεων». Το έργο προτείνει αφηγήσεις που θα κρατούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη δημιουργώντας συναισθήματα, αλλά και προάγοντας την επικοινωνία με άλλους επισκέπτες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα διευρυνθούν οι κατάλληλες μεθοδολογίες και θα δημιουργηθούν τα εργαλεία συγγραφής που απαιτούνται για την δημιουργία τους.  
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: