Έργο - Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»
ΕΡΓΑ

Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2020
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2021
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Νέστωρ Τσιρλιγκάνης
Ιστότοπος έργου: http://bioreai.ceti.gr/
 
Το έργο Smart-BioreAl που αναμένεται να ξεκινήσει την 1/1/2020 αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια του χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε καινοτόμο φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση της τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων με την επιδίωξη της αξιοποίησης πόρων που δεν χρησιμοποιούνται από τη συμβατική γεωργία. Η τεχνογνωσία αυτή θα οδηγήσει στην αύξηση της ποικιλομορφίας, της αειφορίας και της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.  
 
 
 

Εταίροι: