Έργο - Ανάλυση και επεξεργασία κινησιολογικών και ηχητικών δεδομένων για μουσική δημιουργία σε πραγματικό χρόνο
ΕΡΓΑ

Ανάλυση και επεξεργασία κινησιολογικών και ηχητικών δεδομένων για μουσική δημιουργία σε πραγματικό χρόνο

Ημερομηνία έναρξης: 01-03-2020
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2021
Χρηματοδότηση: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'» στο Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Επιστημ. υπεύθυνος: Άγγελος Πικράκης
Αναπλ. υπεύθυνος: Βασίλης Κατσούρος
 
Η προτεινόμενη έρευνα ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτομικών διαδραστικών διεπαφών όπου χρονοσειρές κινησιολογικών δεδομένων θα χρησιμοποιούνται για τη μουσική δημιουργία σε πραγματικό χρόνο. Τα κινησιολογικά δεδομένα αφορούν κινήσεις χεριών και σώματος που θα προσλαμβάνονται με τη χρήση κατάλληλων αισθητηρίων συσκευών, παράλληλα με μουσικά ηχητικά δεδομένα που θα αποτελέσουν τη βασική συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, στην οποία θα βασιστεί η εκπαίδευση και η αξιολόγησή διάφορων αρχιτεκτονικών νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης.