Έργο - SEBAMAT Semantics-Based Machine Translation
ΕΡΓΑ

SEBAMAT Semantics-Based Machine Translation

Ημερομηνία έναρξης: 04-01-2020
Ημερομηνία λήξης: 31-03-2022
Χρηματοδότηση: H2020-MSCA-IF-2018 (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships)
Επιστημ. υπεύθυνος: Γιώργος Ταμπουρατζής
 
Το SEBAMAT (Semantics-based MT) είναι ένα έργο Marie Curie το οποίο αποσκοπεί να συνεισφέρει στην αιχμή της τεχνολογίας στη Μηχανική Μετάφραση (ΜΜ). Τα υπάρχοντα συστήματα ΜΜ λαμβλανουν υπόψη τους τη σημασιολογική πληροφορία μόνο έμμεσα, μέσω των σωμάτων κειμένων ή των λεξικών που χρησιμοποιούνται. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι θα είναι δύσκολο να βελτιωθεί η ποιότητα της μεταφραστικής διαδικασίας στο επόμενο επίπεδο αν τα συστήματα ΜΜ δεν χρησιμοποιήσουν με άμεσο τρόπο σημασιολογική πληροφορία. Για το σκοπό αυτό το έργο SEBAMAT στοχεύει να εξετάσει τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις που θα επιτρέπουν την ενσωμάτωση σημασιολογικής πληροφορίας στη μεταφραστική διαδικασία.