Έργο - SSHOC Social Sciences & Humanities Open Cloud
ΕΡΓΑ

SSHOC Social Sciences & Humanities Open Cloud

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2019
Ημερομηνία λήξης: 30-04-2022
Χρηματοδότηση: ΗΟΡΙΖΟΝ2020_Linked 3rd Party
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Αναπλ. υπεύθυνος: Μαρία Γαβριηλίδου
 
Ο γενικός στόχος του έργου Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) είναι η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ανοιχτού Επιστημoνικού Νέφους για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΑΕ). Το έργο στοχεύει να υλοποιήσει τη μετάβαση από το σημερινό τοπίο με τα διαφορετικά επιστημονικά "σιλό" και τις ξεχωριστές υποδομές σε μια υπολογιστική υποδομή νέφους, όπου τα δεδομένα θα είναι συμβατά με τις αρχές FAIR, οι διαφορετικές υποδομές θα διασυνδέονται, και θα παρέχονται εργαλεία και δράσεις κατάρτιση για τους μελετητές των ΚΑΕ που ενδιαφέρονται για την ενσωμάτωση νέων ψηφιακών μεθοδολογιών στην έρευνά τους. Στο έργο συμμετέχουν όλα τα έργα ESFRI Landmarks, καθώς και οι σχετικές διεθνείς υποδομές δεδομένων και η Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER). Επιπλέον, η κοινοπραξία διαθέτει την τεχνογνωσία για να καλύψει ολόκληρο τον κύκλο δεδομένων: από τη δημιουργία και την επιμέλεια δεδομένων έως τη βέλτιστη επαναχρησιμοποίησή τους, και μπορεί επίσης να οργανώσει δράσεις κατάρτισης για να αυξήσει την πραγματική επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Το έργο θα συγκεντρώσει, θα εναρμονίσει και θα καταστήσει εύχρηστα εργαλεία και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στην ερευνητική κοινότητα άλλα και στους ενδιαφερόμενους χρήστες να μελετούν τις τεράστιες ετερογενείς συλλογές δεδομένων που είναι διαθέσιμες, να επεξεργάζονται, να εμπλουτίζουν, να αναλύουν και να συγκρίνουν τα δεδομένα.  
 
 
 

Εταίροι: