Έργο - ΕΥΡΥΝΟΜΗ Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
ΕΡΓΑ

ΕΥΡΥΝΟΜΗ Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Ημερομηνία έναρξης: 11-10-2019
Ημερομηνία λήξης: 10-10-2022
Χρηματοδότηση: ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» - Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά υλικά» - «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό»
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Παυλίδης
 
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και ανάδειξη ενός εμβληματικού έργου με χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών στους επισκέψιμους χώρους και τα εργαστήρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, αλλά και στον ειδικά διαμορφωμένο Θόλο-Αίθουσα Πολυμέσων που έχει ειδικά κατασκευαστεί με πρόβλεψη να φιλοξενήσει ψηφιακές εφαρμογές. Το έργο, μέσω εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας θα προσφέρει πληροφορίες για την αρχιτεκτονική της αρχαιότητας, μέσα από εφαρμογές επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας θα προβάλει μάχες και ταφικά έθιμα που θα διαδραματίζονται σε πραγματικές συνθήκες και σε σχέση με τα εκθέματα του Μουσείου, καθώς και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαστήρια ανοικτής θέασης, σχετικά με τον τρόπο συντήρησης των εκθεμάτων, με την βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. Οι παρουσιάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται στα 4 σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης μετάλλου, πέτρας - μαρμάρου, ψηφιδωτών και κεραμικής που διαθέτει το Μουσείο. Οι εφαρμογές θα είναι πολυγλωσσικές με εξειδικευμένες διεπαφές για άτομα με αναπηρίες, στοχεύοντας στο εγχώριο αλλά και στον εξωτερικό τουρισμό όπως οι επιβάτες κρουαζιέρας.Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση του πολιτιστικού υλικού του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών με στόχο την δημιουργία ποιοτικών ψηφιακών καινοτόμων εφαρμογών που να προσφέρουν στο Μουσείο το τεχνολογικό προβάδισμα για την περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για τουριστικούς σκοπούς.  
 
 
 

Εταίροι: