Έργο - ΠΟΘΕΓ+: Εμπλουτισμός του διαδικτυακού τόπου “Πολιτιστικός θησαυρός της ελληνικής γλώσσας”
ΕΡΓΑ

ΠΟΘΕΓ+: Εμπλουτισμός του διαδικτυακού τόπου “Πολιτιστικός θησαυρός της ελληνικής γλώσσας”

Ημερομηνία έναρξης: 01-07-2008
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2009
Χρηματοδότηση: Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Νίκος Γλάρος
 

Το έργο ΠΟΘΕΓ+ αποτέλεσε φυσική και διακριτή συνέχεια της ενταγμένης στο ΕΠ ΚτΠ Πράξης με τίτλο “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ” (ΠΟΘΕΓ), η οποία είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πρωτογενούς ψηφιακής συλλογής κειμένων που καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα του εθνικού γλωσσικού πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και την δημιουργία αντίστοιχου θεματικού διαδικτυακού τόπου για την αξιοποίηση της εν λόγω συλλογής από το ευρύτερο και το ειδικό κοινό.

Αντικείμενο του έργου ΠΟΘΕΓ+ υπήρξε:

  • Η επέκταση, ο εμπλουτισμός και η εξειδίκευση του περιεχομένου της ήδη υπάρχουσας πρωτογενούς ψηφιακής πολιτιστικής συλλογής κειμένων, ώστε αυτά να καλύπτουν, αντιπροσωπευτικότερα, πιστότερα και κυρίως πληρέστερα, μεγαλύτερο τμήμα του εθνικού μας γλωσσικού πολιτιστικού αποθέματος που αναφέρεται στην περίοδο από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό μέχρι την σημερινή εποχή, με έμφαση σε παλαιότερα κείμενα.
  • Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός DVD-ROM, το οποίο εμπερικλείει το περιεχόμενο και την λειτουργικότητα του επαυξημένου ιστοχώρου ΠΟΘΕΓ, έχει όμως περισσότερο εκπαιδευτικό προσανατολισμό, υλικό επιστημονικής τεκμηρίωσης και σχολιασμού της όλης συλλογής κλιμακωμένο και προσαρμοσμένο σε διάφορους βαθμούς εξειδίκευσης των χρηστών, και διαθέτει περισσότερο πολυμεσικό υλικό (π.χ. video, εικόνες, ηχογραφήσεις κ.ά.) που δεν είναι εύκολα διαθέσιμο μέσω διαδικτύου.
  • Η πλαισίωση του εμπλουτισμένου διαδικτυακού τόπου ΠΟΘΕΓ με ένα forum για την επικοινωνία των χρηστών μεταξύ τους αλλά και με τους δημιουργούς του ΠΟΘΕΓ.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

Έργα

 

 

Εταίροι: