Έργο - Freetel - Esprit
ΕΡΓΑ

Freetel - Esprit

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-1992
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1994
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Το έργο αποσκοπούσε στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιών ανοιχτής συνομιλίας για τηλέφωνα, οπτικοακουστικά συστήματα και κινητά τηλέφωνα. Ερευνάται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της ακουστικής μετατροπής με βάση τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός ενός αποδοτικού διαγραφέα ηχούς, οι τεχνικές για τον περιορισμό του θορύβου και η εξασφάλιση των βελτίστων λύσεων επεξεργασίας ανοιχτής ακρόασης με προσαρμογή στην κάθε εφαρμογή.

Πιο λεπτομερώς το πρόγραμμα ασχολήθηκε με τα εξής:

  • Βελτιστοποίηση βασισμένη στον χαρακτηρισμό του περιβάλλοντος για κάθε εφαρμογή, επιλογή των καταλλήλων μικροφώνων και προσδιορισμό των βέλτιστων θέσεων των μικροφώνων και του μεγαφώνου μέσα στο όχημα.
  • Διαγραφή ηχούς: Aναμένονται σημαντικές βελτιστοποιήσεις στο πεδίο σε ότι αφορά τον λόγο απόδοσης προς πολυπλοκότητα. Μελετήθηκαν επίσης Τεχνικές πολλαπλών ζωνών με αποδοτικές μεθόδους φιλτραρίσματος και νέες μη γραμμικές τεχνικές.
  • Αφαίρεση θορύβου: Tεχνικές στο πεδίο του χρόνου (προσαρμοστικά φίλτρα) και στο πεδίο της συχνότητας (βελτιωμένη φασματική αφαίρεση) καθώς και αλγόριθμοι βασισμένοι σε στατιστικές υψηλότερης τάξης έτσι ώστε να πετύχουν μιά χρήσιμη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
  • Γενική βελτιστοποίηση και μεθοδολογίες μείωσης της πολυπλοκότητας οδήγησαν στον σχεδιασμό μίας κατάλληλης λύσης για κάθε ακουστικό περιβάλλον.
  • Πραγματοποίηση ενός πρωτότυπου πραγματικού χρόνου για οχήματα που είναι και η πιο δύσκολη εφαρμογή του τύπου αυτού.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: