Έργο - TRANSLEARN - LRE
ΕΡΓΑ

TRANSLEARN - LRE

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-1993
Ημερομηνία λήξης: 30-11-1995
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
 

Το έργο TRANSLEARN - LRE αποσκοπoύσε στην ανάπτυξη διαλογικού συστήματος για την υποστήριξη του μεταφραστή.

Το σύστημα βασίζεται σε προϋπάρχοντα μεταφρασμένα κείμενα. Με σύγχρονες τεχνικές αντιπαραβολής προτύπων (γλωσσολογικές και στατιστικές) εντοπίζονται τα μεγαλύτερα συνεκτικά τμήματα κειμένου που έχουν ήδη μεταφραστεί και αποθηκευθεί σε βάσεις παράλληλων κειμένων.

Τα τμήματα αυτά παρουσιάζονται ακολούθως στον χρήστη για επικύρωση, υιοθέτηση ή διόρθωση. Τα εργαλεία αυτά αναπτύχθηκαν για τέσσερις γλώσσες: τα Ελληνικά, τα Γαλλικά, τα Αγγλικά και τα Πορτογαλικά.

Οι μεταφραστικές μνήμες αποδεικνύονται πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των μεταφραστών. Μειώνουν την μεγάλη ποικιλία των μεταφράσεων εκεί που δεν χρειάζεται, ενώ αξιοποιούν τις μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Τέλος αυξάνουν την παραγωγικότητα του μεταφραστή.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: