Έργο - NERC: Network of European Reference Corpora
ΕΡΓΑ

NERC: Network of European Reference Corpora

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-1993
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1994
Επιστημ. υπεύθυνος: Μαρία Γαβριηλίδου
 

Οι στόχοι του έργου ήταν η προετοιμασία μίας Ευρωπαϊκής υποδομής για τους Γλωσσικούς Πόρους. Συγκεκριμένα, στόχευε να:

  • οργανώσει ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σωμάτων Κειμένων,
  • χαρτογραφήσει τους υπάρχοντες πόρους στα διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη,
  • προτείνει βραχυ-, μεσο- και μακροπρόθεσμες δράσεις στον τομέα των Σωμάτων Κειμένων,
  • διερευνήσει τη νομική πλευρά του ζητήματος,
  • προτείνει ένα κοινό σχήμα γλωσσικού σχολιασμού των γραπτών πόρων.

Το έργο αυτό ήταν το πρώτο μιας σειράς έργων σχετικών με τους Γλωσσικούς Πόρους. Έθεσε τις βάσεις για την κατάρτιση εναρμονισμένων πόρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και οι κύριοι στόχοι του συνεχίστηκαν στα έργα MLAP-PAROLE, Parole and Simple.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Έργα

 

Εταίροι: