Έργο - Ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων για την λογοτεχνική μετάφραση απο Γαλλικά στα Ελληνικά
ΕΡΓΑ

Ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων για την λογοτεχνική μετάφραση απο Γαλλικά στα Ελληνικά

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-1993
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1994
 

Το έργο αυτό αποσκοπούσε:

  • στην αυτόματη παραλληλοποίηση γαλλικών λογοτεχνικών κειμένων του 19ου αιώνα.
  • στην ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων όπου ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα με βάση ορισμένες λέξεις που περιέχονται στα γαλλικά κείμενα να ανατρέξει στις διαθέσιμες ελληνικές μεταφράσεις.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: