Έργο - RENOS - LRE
ΕΡΓΑ

RENOS - LRE

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-1993
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1995
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Μαρία Γαβριηλίδου
 

Το αντικείμενο του έργου RENOS ήταν σχετικό με την υποβοήθηση, χάρη στην γλωσσική τεχνολογία, της πρόσβασης σε μεγάλες βάσεις κειμένων. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων που θα μειώσουν την "σιωπή" (αποτυχία των συστημάτων ανάκτησης πλήρους κειμένου να παρουσιάσουν στο χρήστη τις πληροφορίες που έχει ζητήσει) και τον "θόρυβο" (ανάκτηση κειμένων που έχουν λίγη ή καθόλου σχέση με την ερώτηση του χρήστη).

Οι κύριοι στόχοι ήταν ο ορισμός και η δοκιμή μίας μεθοδολογίας εντόπισης μονολεκτικών και πολυλεκτικών όρων σε νομικά κείμενα, η ανάπτυξη λογισμικού που θα υλοποιεί την μεθοδολογία αυτή, ώστε να μειωθεί ο θόρυβος και η σιωπή όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα ανάκτησης νομικών κειμένων και η ενσωμάτωση του λογισμικού αυτού σε υπάρχοντα συστήματα ανάκτησης.

Η σύγκριση του συστήματος RENOS με υπάρχουσες νομικές τράπεζες δεδομένων κατέδειξε σαφή υπεροχή του. Η αξιολόγηση του προγράμματος υπήρξε πολύ θετική.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: