Έργο - MLAP - PAROLE: Preparatory Action for linguistic Resources Organisation for Language Engineering
ΕΡΓΑ

MLAP - PAROLE: Preparatory Action for linguistic Resources Organisation for Language Engineering

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-1994
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1995
Επιστημ. υπεύθυνος: Μαρία Γαβριηλίδου
 

Στόχος του έργου ήταν να ορίσει, να προωθήσει ενεργά και να προετοιμάσει την δημιουργία ενός δικτύου οργανισμών για την δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση κειμενικών και λεξικών πόρων, και σχετικών εργαλείων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα αποτελέσματα του έργου ήταν:

  • ο σχεδιασμός (όσον αφορά οργανωτικά, τεχνικά και νομικά θέματα), η δομή, η σύνθεση και οι λειτουργίες μιας Ευρωπαϊκής υποδομής που θα διαθέτει γλωσσικούς πόρους και τα σχετιζόμενα εργαλεία, και θα παρέχει υπηρεσίες στον χώρο των γλωσσικών πόρων,
  • ο ορισμός του περιεχομένου, της κάλυψης, της μορφής και της αναπαράστασης των γενικών πόρων που θα διατίθενται,
  • ο ορισμός κοινών προτύπων, οδηγιών, μορφών και διεπαφών,
  • ο ορισμός ενός λεπτομερειακού προγράμματος για μελλοντικές δράσεις στον χώρο των γλωσσικών πόρων.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: