Έργο - LANGSCAN - MLAP
ΕΡΓΑ

LANGSCAN - MLAP

Ημερομηνία έναρξης: 01-05-1994
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1995
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Ελένη Ευθυμίου
 

Το έργο Langscan στόχευε στην γλωσσολογική ανάλυση των κυριοτέρων φαινομένων της Νέας Ελληνικής με σκοπό την δημιουργία αξιόπιστης, μακράς διάρκειας τυποποίησης της γλωσσολογικής περιγραφής της γλώσσας, που θα είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί από ερευνητές, συγγραφείς γραμματικών και από την βιομηχανία, για να διευκολυνθεί η κατασκευή τμημάτων γραμματικής και λεξικών τα οποία θα έχουν σκοπό να λειτουργήσουν στο πλαίσιο συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) και Αυτόματης Μετάφρασης (ΜΤ).

Με βάση αυτή την προσπάθεια δημιουργήθηκαν προδιαγραφές για την Νέα Ελληνική που αφορούν στην μορφολογία, στην λεξικολογική δομή, στην φραστική δομή των κύριων γραμματικών κατηγοριών, στα φαινόμενα "μετακίνησης" καθώς και σ' αυτά του "ρηματικού χρόνου" και της "άποψης".

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: