Έργο - Ελληνο - Δανικό Λεξικό
ΕΡΓΑ

Ελληνο - Δανικό Λεξικό

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-1994
Ημερομηνία λήξης: 31-12-1997
Χρηματοδότηση: Socrates / Lingua
Επιστημ. υπεύθυνος: Μαρία Γαβριηλίδου
 

Το έργο αυτό οδήγησε στην κατασκευή ενός χρηστικού δίγλωσσου Ελληνο - Δανικού λεξικού γενικής γλώσσας 28.000 λημμάτων, το οποίο ήδη κυκλοφορεί από τον Απρίλιο 1998 από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Η διαδικασία κατάρτισης του λεξικού βασίστηκε στο σώμα κειμένων του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", τόσο για την επιλογή των λημμάτων (μέτρο συχνότητας) όσο και για την άντληση παραδειγμάτων. Κάθε λήμμα συνοδεύεται από φωνητική, μορφολογική και συντακτική πληροφορία, μεταφραστικό αντίστοιχο στην Δανική και ιδιωματικές εκφράσεις. Αναλυτικά, η μικροδομή του λεξικού περιλαμβάνει:

 • το μέρος του λόγου
 • το γένος των ουσιαστικών
 • λεπτομερή χωρισμό σημασιών (πολλές φορές ο χωρισμός υποβοηθείται από συνώνυμα, π.χ. αγαθός (καλός) god, (αφελής) naiv
 • την μεταφραστική αντιστοιχία στην Δανική
 • χρηστικά παραδείγματα
 • ιδιωματικές εκφράσεις / παροιμίες / collocations
 • πληροφορία για τον τομέα στον οποίο ανήκει ένα λήμμα (ανατομία, γεωλογία, νομική)
 • πληροφορία για το επίπεδο λόγου (λόγια, καθομιλουμένη, χυδαία)
 • σε περιπτώσεις λέξεων πολιτισμικά καθορισμένων και άρα προβληματικών στην αντιστοιχία τους στην Δανική, το λεξικό χρησιμοποιεί σχέδια και περιγραφικό ορισμό (το τσαρούχι ορίζεται ως traditionel bondesko και συνοδεύεται από το σχετικό σχέδιο).
Το λεξικό περιλαμβάνει επίσης:
 • πίνακες Δανικών και Ελληνικών ομαλών και ανωμάλων ρημάτων που συνοδεύονται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας στην κλίση (π.χ. εσωτερική αύξηση, ανώμαλος σχηματισμός χρόνων στα Ελληνικά, κτλ.),
 • πίνακες αριθμητικών,
 • ονόματα μηνών και ημερών, και
 • πίνακες γεωγραφικών ονομάτων (Κρατών και Πόλεων της Ευρώπης).
 
 

 

 

Εταίροι: