Έργο - Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός
ΕΡΓΑ

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-1995
Ημερομηνία λήξης: 31-10-1998
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης; Νίκος Χατζηγεωργίου
Ιστότοπος έργου: http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/
 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος για τη Θράκη, καθώς και η κατασκευή ενός CD πολυμέσων με τα στοιχεία αυτά. Δευτερευόντως η πειραματική κατασκευή ενός ανάλογου CD πολυμέσων για την Καστοριά.

Ο κύριος ρόλος του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" Θράκης ήταν η κατασκευή της βάσης δεδομένων και η επεξεργασία και καταχώρηση σε αυτήν του υλικού που συλλέγεται από τους άλλους φορείς.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: