Έργο - VOCALL: Vocational Language-Learning for Less Widely Used and Taught Languages
ΕΡΓΑ

VOCALL: Vocational Language-Learning for Less Widely Used and Taught Languages

Ημερομηνία έναρξης: 01-12-1995
Ημερομηνία λήξης: 30-11-1997
Χρηματοδότηση: Leonardo Da Vinci
Επιστημ. υπεύθυνος: Έλενα Μάντζαρη
 

Στόχος του έργου ήταν η κατασκευή πολυγλωσσικών (Ιρλανδικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά) ηλεκτρονικών ορολογικών γλωσσαρίων, για χρήση στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" συμμετείχε στην κατασκευή δύο γλωσσαρίων στα θεματικά πεδία "Πληροφορική" και "Οργάνωση γραφείου", καθώς και στη σύνταξη επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα και ερωτήσεις) για τα αντίστοιχα πεδία. Πιο συγκεκριμένα, τα γλωσσάρια περιελάμβαναν τις εξής πληροφορίες:

  • μεταφραστικά αντίστοιχα στις τέσσερις γλώσσες,
  • γραμματική πληροφορία για κάθε όρο,
  • μαγνητοφωνημένη προφορά για κάθε όρο.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: