Έργο - META-NET: A Network of Excellence forging the Multilingual Europe Technology Alliance
ΕΡΓΑ

META-NET: A Network of Excellence forging the Multilingual Europe Technology Alliance

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-2010
Ημερομηνία λήξης: 31-01-2013
Χρηματοδότηση: ICT (FP7)
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Ιστότοπος έργου: http://www.meta-net.eu/
 

Το META-NET είναι ένα Δίκτυο Αριστείας που θέτει τα τεχνολογικά θεμέλια μιας πολύγλωσσης ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας. Απαιτείται συντονισμένη, ουσιαστική και πανευρωπαϊκή προσπάθεια στον χώρο της γλωσσικής έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη εφαρμογών που υποστηρίζουν την αυτόματη μετάφραση, τη διαχείριση πολύγλωσσης πληροφορίας και γνώσης και την παραγωγή περιεχομένου για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Η προσπάθεια αυτή θα ενισχύσει παράλληλα την ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών γλωσσικών διεπαφών για τεχνολογίες, όπως οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές, μηχανήματα, οχήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ρομπότ. Για το σκοπό αυτό το ΜΕΤΑ-ΝΕΤ δημιουργεί τη σύμπραξη META (Multilingual Europe Technology Alliance). Η εν λόγω σύμπραξη αποτελείται από ερευνητές, εταιρίες παροχής τεχνολογίας, χρήστες γλωσσικής τεχνολογίας (ιδιώτες και εταιρίες), επαγγελματίες της γλώσσας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας της πληροφορίας. Η META θα προετοιμάσει την απαραίτητη και φιλόδοξη κοινή προσπάθεια για την προαγωγή της γλωσσικής τεχνολογίας ως μέσου για την πραγμάτωση του οράματος μιας ενωμένης Ευρώπης, ενός χώρου ενιαίας ψηφιακής αγοράς και πληροφορίας.

Κύριοι στόχοι

  • Δημιουργία μιας κοινότητας με κοινό όραμα και με στρατηγική ατζέντα για την έρευνα (META-VISION).
  • Δημιουργία μιας ανοιχτής κατανεμημένης υποδομής για τη γενική χρήση και ανταλλαγή πόρων (META-SHARE).
  • Δημιουργία συνδέσμων με συναφείς τεχνολογικούς τομείς.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

Αποτελέσματα

 

 

Εταίροι: