Έργο - Demosten
ΕΡΓΑ

Demosten

Ημερομηνία έναρξης: 01-12-1995
Ημερομηνία λήξης: 30-11-1996
Χρηματοδότηση: Socrates / Lingua Action D (TM-LD-1995-1-FR-142)
Επιστημ. υπεύθυνος: Πένυ Λαμπροπούλου
 

Αντικείμενο του προγράμματος DEMOSTEN ήταν η κατασκευή ενός πολύγλωσσου λεξικού (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά) με τις βασικές λέξεις που απαιτούνται για την εκμάθηση μιας γλώσσας, καθώς και τις παράγωγές τους σύμπλοκες εκφράσεις.

Η επιλογή των λέξεων και εκφράσεων αυτών στηρίχθηκε σε επίσημες μελέτες που έχουν γίνει σε σώματα κειμένων με σκοπό τον εντοπισμό των συχνότερων λέξεων της Γαλλικής γλώσσας, αφού η Γαλλική ήταν η γλώσσα-πηγή του προγράμματος.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η κατάρτιση δίγλωσσων λεξικών με 5.600 περίπου εκφράσεις και λέξεις από τη Γαλλική προς τις υπόλοιπες γλώσσες του προγράμματος.

 
 
 

 

 

Εταίροι: