Έργο - Euromap
ΕΡΓΑ

Euromap

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-1996
Ημερομηνία λήξης: 31-03-1998
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Το EUROMAP ήταν η πρώτη έρευνα μεγάλης κλίμακας για τις ευκαιρίες αγοράς της ΓΤ στην Ευρώπη. Με ευκαιρία την έρευνα αυτή μελετήθηκαν οι πολιτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, οι προμηθευτές και οι δυνητικοί χρήστες για πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα με ενσωματωμένη γλωσσική τεχνολογία στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Οι κύριοι στόχοι του EUROMAP:
Χρησιμοποιώντας τα αναλυτικά αποτελέσματα από τους διάφορους ερευνητικούς στόχους, το EUROMAP, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, σχεδίασε ένα χάρτη ρεαλιστικών δυνατοτήτων αγοράς για τις εφαρμογές της ΓΤ στις επερχόμενες δεκαετίες. Η πληροφορία αυτού του είδους βοήθησε να σχεδιαστεί η θεματολογία της ευρωπαϊκής έρευνας στην ΓΤ, ειδικότερα για το Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο, που είναι υπεύθυνο για κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά (Ε&Α) προγράμματα στην Ευρώπη. Πρόσφερε επίσης στις εθνικές αρχές μια εικόνα των δυνατοτήτων και απαιτήσεών τους σε αυτόν τον τομέα.

Περιοχές δυνατοτήτων που κάλυψε το EUROMAP:
Το EUROMAP εστίασε το ενδιαφέρον του σε μια σειρά από σημαντικές αγορές - στόχους στις οποίες οι ευκαιρίες για συστήματα ΓΤ είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας και την διευκόλυνση της προσωπικής μας ζωής στην κοινωνία των πληροφοριών:

  • βελτίωση της ροής της πληροφορίας σε υπουργεία και σε άλλους οργανισμούς του δημοσίου τομέα
  • αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις μεγάλες εταιρείες
  • βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
  • ευκολότερη πρόσβαση και καλύτερη ποιότητα περιεχομένου σε συστήματα πληροφοριών
  • ευκαιρίες στενότερα συνδεδεμένες με τον καταναλωτή για την αγορά των ηλεκτρονικών
  • πολυεπίπεδη πρόσβαση στο περιεχόμενο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανισμών
  • ευρύτερη γλωσσική κάλυψη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Η οργάνωση του EUROMAP:
Η έρευνα έχει διεξαχθεί από ένα δίκτυο οργανισμών, γνωστών ως Εθνικά Εστιακά Σημεία, τα οποία λειτουργούν σε κάθε χώρα (το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" αποτελεί το σημείο αυτό στην Ελλάδα). Σκοπός τους ήταν να αξιολογήσουν τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς σχετικά με την ΓΤ και να διατυπώσουν σχετικές συστάσεις βάσει των ευρημάτων τους σε εθνικό επίπεδο.

Το EUROMAP ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την 13η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα συντονίστηκε από την "Equipe Consultants Ltd", την βρετανική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων για θέματα ΓΤ. Η Εquipe συνέθεσε τα εθνικά αποτελέσματα σε έναν ευρωπαϊκό οδηγό για σημαντικές ευκαιρίες, φλέγοντα ζητήματα, επικίνδυνες ζώνες, και συστάσεις προτεραιότητας στον τομέα της Ε&Α στην ΓΤ.

Η χρησιμότητα του EUROMAP:
Ως φυσικό επακόλουθο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το EUROMAP μοιράστηκε ορισμένα από τα ευρήματά του με όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Κατά την διάρκεια του προγράμματος ξεκίνησε ένας αριθμός δραστηριοτήτων διάχυσης πληροφοριών (ημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια, γραφείο πληροφόρησης, δελτία τύπου, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ.), με στόχο την δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα, τους προμηθευτές και τους χρήστες τόσο μέσα σε κάθε χώρα, όσο και μεταξύ των χωρών. Οι αναφορές "έρευνα για την εθνική πολιτική στην Γλωσσική Τεχνολογία" και "Εθνική Έκθεση για την Γλωσσική Τεχνολογία" που εξέδωσε το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στο πλαίσιο του EUROMAP για την Ελλάδα συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της αγοράς Γλωσσικής Τεχνολογίας.

Διάρκεια του EUROMAP:
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1996 και έληξε το Μάρτιο του 1998. Διεκπεραιώθηκε σε αρκετά στάδια, από μια ευρεία έρευνα αγοράς στο εθνικό πεδίο έως μια μικρομετρική διερεύνηση συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου η ΓΤ εφαρμόζεται ή θα μπορούσε να εφαρμοστεί με παραδειγματική επιτυχία.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε η συνέχιση του προγράμματος με την ονομασία EUROMAP II και με πρωταρχικό στόχο την ευρύτερη και συστηματικότερη διάδοση των αποτελεσμάτων του EUROMAP, την γενικότερη ενημέρωση για τις δυνατότητες της γλωσσικής τεχνολογίας και τις προβλεπόμενες στο Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο σχετικές δράσεις.

Κύρια παραδοτέα:
Aναφορές σχετικές με την έρευνα για την εθνική πολιτική στην Γλωσσική Τεχνολογία και Εθνική Έκθεση για την Γλωσσική Τεχνολογία.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: