Έργο - Prelude: Training Programme on ICT in Music Education
ΕΡΓΑ

Prelude: Training Programme on ICT in Music Education

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2006
Ημερομηνία λήξης: 31-08-2010
Χρηματοδότηση: Socrates / Comenius Action 2.1
Επιστημ. υπεύθυνος: Νάντια Οικονόμου
 

Στο πλαίσιο του έργου PRELUDE αναπτύσσεται μια πλατφόρμα για καθηγητές μουσικής οι οποίοι παρακινούνται να γνωρίσουν, να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο μάθημα της μουσικής. Η πληθώρα του μουσικού υλικού σε δικτυακή μορφή, η διάδοση των ηλεκτρονικών μαθημάτων, τα στενά προγράμματα των καθηγητών μουσικής που περιλαμβάνουν τόσο διδασκαλία όσο και ερμηνεία μουσικής, αλλά και η συνεχώς διογκούμενη απαίτηση για μαθήματα μουσικής σε απομονωμένα σχολεία καθώς και η αυξανόμενη εξοικείωση των νέων μαθητών με τις νέες τεχνολογίες αναπτύσσουν ένα νέο πεδίο έρευνας στο χώρο της μουσικής διδασκαλίας. προτεινόμενο πρόγραμμα καλείται να καλύψει τις ανάγκες των καθηγητών μουσικής οι οποίοι βλέπουν τους συναδέλφους τους να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και αναρωτιούνται πώς μπορούν να επωφεληθούν οι ίδιοι και με ποιο τρόπο να ξεκινήσουν.

Το πρόγραμμα Prelude καλείται να βοηθήσει του καθηγητές μουσικής να προσφέρουν κίνητρα στους μαθητές για πρακτική εξάσκηση, να ενισχύσουν την εξατομικευμένη διδασκαλία και να υποβοηθήσουν τη διδασκαλία σε επίπεδο τάξης. Η διδασκαλία και η αξιολόγηση θα είναι βασισμένες στον υπολογιστή και θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και να τους επιτυγχάνουν μέσα από συστηματικές και ταυτόχρονα δημιουργικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: