Έργο - Γραφεία Διαμεσολάβησης
ΕΡΓΑ

Γραφεία Διαμεσολάβησης

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-1996
Ημερομηνία λήξης: 28-02-1999
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η ίδρυση και η λειτουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά". Κύριος στόχος ήταν η προβολή των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και η προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει σε ευρύτερη βάση μέσα από μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στη διασύνδεση της έρευνας με την βιομηχανική αξιοποίηση μέσω:

  • της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"
  • της προσέγγισης δυνητικών χρηστών μέσα από την διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων προώθησης, την συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις καθώς και την κυκλοφορία σχετικών με το έργο του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ενημερωτικών φυλλαδίων
  • της ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" και της ευαισθητοποίησής του σε θέματα ΓΤ

Παράλληλα με το γραφείο λειτούργησε βάση δεδομένων η οποία είναι προσβάσιμη είτε από τοπικό δίκτυο είτε από το Internet. Η βάση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την λειτουργία του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" καθώς και την ερευνητική του δραστηριότητα όπως αυτή εκτυλίσσεται μέσα στα προγράμματα Ε&Τ που συμμετέχει. Επίσης έχει ξεκινήσει σημαντική εκδοτική δραστηριότητα με την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου "Λογοπλοήγηση" στο πλαίσιο του έργου "Ανθρώπινο Δίκτυο Γλωσσικής Τεχνολογίας". Έχουν ήδη εκδοθεί και κυκλοφορήσει εννέα τεύχη, κύριο θέμα των οποίων είναι η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των εργαστηρίων των συμμετεχόντων φορέων στο Δίκτυο.

Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης οργανώθηκε σε συστηματικότερη βάση η προώθηση των προϊόντων και δραστηριοτήτων του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" μέσα από την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης πωλήσεων και μεταπωλητών, και την συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκθέσεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις.

Μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου, το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" πήρε μέρος στην διεθνή έκθεση EXPOLANGUES '97 στο Παρίσι σε περίπτερο κοινό με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν τα προϊόντα του Ινστιτούτου ενώ αναπτύχθηκαν επαφές με εταιρείες για την προώθηση των προϊόντων αυτών.

Με βάση το υλικό που είχε συγκεντρωθεί, συντάχθηκε αναλυτική βάση δεδομένων με στοιχεία για ερευνητικούς, αναπτυξιακούς και εμπορικούς οργανισμούς οι οποίοι σχετίζονται με το έργο και τα ενδιαφέροντα του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά".

Σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του, το γραφείο προσέφερε στους ερευνητές του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" συστηματική ενημέρωση σχετικά με προκηρύξεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εκθέσεις, συνέδρια και δυνατότητες αναπτυξιακών συνεργασιών.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού επεκτάθηκε και βελτιώθηκε η παρουσία του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στο Διαδίκτυο μέσα από την σελίδα του στο WWW. Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και τα προϊόντα του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά". Επιπλέον προσφέρονται πληροφορίες σχετικά με γεγονότα που αφορούν την Γλωσσική Τεχνολογία στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Κύρια παραδοτέα:
WWW σελίδα του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", έντυπο και ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό, έντυπος οδηγός φορέων που ενδιαφέρονται για την Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα, συμβάσεις εργασίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά".

 
 
 
 

Εταίροι: