Έργο - Εικονογνωσία
ΕΡΓΑ

Εικονογνωσία

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2006
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2007
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 3.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας πολυμεσικής και πολυγλωσσικής πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τις Βυζαντινές εικόνες στην Ελληνική, Αγγλική και Ρωσική μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονα θα παρέχει υπηρεσίες αυτόματης ταξινόμησης των εικόνων μέσω τεχνολογιών που βασίζονται στην επεξεργασία εικόνας. Οι πληροφορίες θα οργανωθούν με τεχνικές του Σημασιολογικού Ιστού και θα αναπτυχθεί μια καινοτομική οντολογία (συμβατή με τα σχετικά διεθνή πρότυπα).

Πρόκειται για έργο μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο για τον θεματικό χώρο της Βυζαντινής εικονογραφίας που στρέφεται σε ένα ευρύ κοινό: τον συντηρητή, τον δημιουργό, τον μελετητή, τον ιστορικό, τον θεολόγο, τον απλό επισκέπτη. Στόχος είναι να αποτελέσει η πλατφόρμα αυτή τη βάση για τη δημιουργία μιας κοινότητας, η οποία ενδιαφέρεται και εμβαθύνει στη μελέτη, την έρευνα και την προβολή της Βυζαντινής εικονογραφίας. Η κοινότητα αυτή αποτελείται από οργανισμούς (π.χ. Μουσεία), ιδιώτες (π.χ. μελετητές των έργων τέχνης, ειδικούς Βυζαντινολόγους, συντηρητές, εκπαιδευτικούς) και, φυσικά, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχετική ειδίκευση αλλά ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την Βυζαντινή εικονογραφία.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις:

 

 

Εταίροι: