Έργο - Τηλεφωνική πρόσβαση βάσεων πληροφοριών με αναγνώριση φωνής
ΕΡΓΑ

Τηλεφωνική πρόσβαση βάσεων πληροφοριών με αναγνώριση φωνής

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-1996
Ημερομηνία λήξης: 31-05-1997
Χρηματοδότηση: ΠΕΝΕΔ
Επιστημ. υπεύθυνος: Στυλιανός Μπακαμίδης
 

Αντικείμενο του έργου ήταν η έρευνα για την ανάπτυξη ενός συστήματος αναγνώρισης φράσεων κλειδιών ανεξάρτητα από ομιλητή μέσα σε περιβάλλον θορύβου τηλεφωνικού δικτύου, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να έχει τηλεφωνική προσπέλαση σε μία βάση πληροφοριών χωρίς τη μεσολάβηση χειριστή.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη βελτίωση και προσαρμογή σε περιβάλλον τηλεφωνικού δικτύου αλγορίθμων αφαίρεσης θορύβου από σήματα φωνής, καθώς και στη σύνδεση των αλγορίθμων αυτών με αλγόριθμους ανίχνευσης των αρχικών και τελικών χρονικών στιγμών (end point detection) του σήματος. Η σημασία της έρευνας αυτής είναι πολύ μεγάλη διότι η απόδοση ενός συστήματος αναγνώρισης μεμονωμένων λέξεων (isolated word recognition) ή συνδεομένων λέξεων (connected speech recognition) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των αλγορίθμων αυτών, οι οποίοι όμως δεν προσφέρουν προς το παρόν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε περιβάλλοντα με σχετικά υψηλό βαθμό θορύβου.

Το παραπάνω σύστημα συνδέθηκε με μικρή βάση με σκοπό την οργάνωση μιας επίδειξης λειτουργίας (demo). Αυτό ήταν και το βραχυπρόθεσμο προϊόν του έργου.

Μακροπρόθεσμα θα αναπτυχθεί ένα πιλοτικό σύστημα μιας βάσης πληροφοριών (π.χ. διευθύνσεις και τηλέφωνα μουσείων, οργανισμών κλπ.), όπου θα έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω ενός περιορισμένου αριθμού λέξεων. Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί σε πραγματικά συστήματα βάσεων δεδομένων με μεγάλο όγκο πληροφοριών, όπου για την προσπέλαση θα απαιτείται ένα ευρύτερο λεξιλόγιο.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: