Έργο - Μεταφορά και Προσαρμογή Τεχνολογίας για την Παραγωγή Συνθετικής Φωνής από Κείμενο για την Βουλγαρική Γλώσσα και Αξιοποίησή της σε Εργαλεία Πολιτισμικής Προβολής με Έμφαση σε ΑμεΑ
ΕΡΓΑ

Μεταφορά και Προσαρμογή Τεχνολογίας για την Παραγωγή Συνθετικής Φωνής από Κείμενο για την Βουλγαρική Γλώσσα και Αξιοποίησή της σε Εργαλεία Πολιτισμικής Προβολής με Έμφαση σε ΑμεΑ

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2005
Ημερομηνία λήξης: 30-09-2007
Χρηματοδότηση: INTERREG III A - PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία
Επιστημ. υπεύθυνος: Σπύρος Ράπτης
 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η μεταφορά τεχνολογίας σύνθεσης φωνής από κείμενο και η προσαρμογή αυτής για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συνθέτη φωνής από κείμενο για την Βουλγαρική γλώσσα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό υποπροϊόν της διαδικασίας ανάπτυξης είναι η συλλογή και επεξεργασία γλωσσικών πόρων σε μορφή σωμάτων κειμένων και ηχογραφημένων προφορικών σωμάτων. Επιπρόσθετο στόχο του έργου αποτελεί η αξιοποίηση του συστήματος που θα παραχθεί για την δημιουργία μιας δικτυακής πύλης πολιτισμικού περιεχομένου, προσβάσιμης και από άτομα με προβλήματα όρασης.

Οι τεχνικές εφαρμόζονται κατά την ανάπτυξη του συνθέτη φωνής βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας στον χώρο ενώ αξιοποιούνται ένα σύνολο από διαθέσιμα εργαλεία και υποδομές που θα προσαρμοστούν στην Βουλγαρική γλώσσα. Η δημιουργία της δικτυακής πύλης θα βασιστεί στην προσαρμογή της τεχνολογίας που έχει ήδη αναπτυχθεί από το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στο πλαίσιο προηγούμενου αναπτυξιακού έργου. Οι δραστηριότητες του έργου κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • την συλλογή και επεξεργασία γλωσσικών πόρων για την Βουλγαρική γλώσσα, όπως σώματα κειμένων και ηχογραφήσεων, με γνώμονα την χρήση τους στην ανάπτυξη του συστήματος σύνθεσης φωνής
  • την εκμετάλλευση των γλωσσικών πόρων με σκοπό την προσαρμογή της διαθέσιμης τεχνολογίας και των υπαρχόντων εργαλείων για την ανάπτυξη ενός συστήματος σύνθεσης φωνής από κείμενο για τα Βουλγαρικά
  • την αξιοποίηση της τεχνολογίας σύνθεσης για την φωνητική επαύξηση δικτυακής πύλης πολιτισμικού περιεχομένου ώστε να καταστεί προσβάσιμη από άτομα με προβλήματα όρασης

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

 

Εταίροι: