Έργο - Aquarelle
ΕΡΓΑ

Aquarelle

Ημερομηνία έναρξης: 01-03-1996
Ημερομηνία λήξης: 31-03-1999
Χρηματοδότηση: TAP/Information Engineering
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
 

Σκοπός του έργου AQUARELLE ήταν η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός κατανεμημένου συστήματος, το οποίο θα παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα με χαρακτηριστικά πολυμέσων σχετικά με την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά: μνημεία, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά κ.λπ.

Όλες οι βάσεις δεδομένων βρίσκονται κάτω από την άμεση εποπτεία και διαχείριση τοπικών φορέων και ιδιωτικών οργανισμών, που είναι επικεφαλείς του έργου ψηφιοποίησης και εισαγωγής των σχετικών δεδομένων. Οι βάσεις αυτές είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο σταθερής διεπαφής, προσφέροντας στον χρήστη ομοιόμορφη πρόσβαση και συνολική άποψη της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο ρόλος του Ινστιτούτου στο έργο αυτό ήταν η κατασκευή εργαλείων υποστήριξης της μετάφρασης γλωσσικών θησαυρών που αφορούν στο γνωστικό πεδίο και στην κατασκευή εργαλείων γλωσσικής υποστήριξης της ανάκτησης πληροφοριών από το κατανεμημένο πολυγλωσσικό σύστημα.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: