Έργο - Βασική γραμματική της Ελληνικής
ΕΡΓΑ

Βασική γραμματική της Ελληνικής

Ημερομηνία έναρξης: 01-03-2006
Ημερομηνία λήξης: 31-03-2007
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007
Επιστημ. υπεύθυνος: Μαρία Τζεβελέκου
 

 

Η Βασική γραμματική της Ελληνικής απευθύνεται κυρίως σε ομιλητές που μαθαίνουν Ελληνικά ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα και βρίσκονται σε μέσο επίπεδο ελληνομάθειας. Μπορεί ωστόσο να φανεί χρήσιμη σε ομιλητές εισαγωγικού ή προχωρημένου επιπέδου ή ακόμη σε φυσικούς ομιλητές των Ελληνικών.

Πρόκειται για ένα συνοπτικό βιβλίο αναφοράς που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φωνολογία, το σύστημα γραφής, τη μορφολογία, τη σύνταξη, τη σημασιολογία και την πραγματολογία της Ελληνικής. Η επισκόπηση των μορφών και των σχηματισμών συνοδεύεται από μια περιγραφή της γραμματικής ή/και της επικοινωνιακής τους λειτουργίας, από πολλά παραδείγματα και πλούσια εικονογράφηση.

Στόχος του βιβλίου είναι να εστιάσει στα πεδία που η γραμματική της Ελληνικής παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες για έναν μη φυσικό ομιλητή, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση και την παραγωγή λόγου. Έτσι, η περιγραφή επικεντρώνεται στα σημεία που η μορφολογία, ειδικότερα η κλίση, αντιστοιχεί σε βασικές γλωσσικές λειτουργίες. Αναφέρονται επίσης επιλεκτικά ορισμένες πραγματολογικές συνθήκες που προσδιορίζουν τη χρήση εναλλακτικών σχηματισμών

Χρησιμοποιείται όχι μόνο στα μειονοτικά σχολεία, αλλά σε σχολεία με αλλόφωνους μαθητές σε όλη στην Ελλάδα, στα Σχολεία της Νέας Ελληνικής του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. και σε τμήματα διδασκαλίας της Ν. Ελληνικής σε πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού.

Το βιβλίο Βασική Γραμματική της Ελληνικής έχει εκδοθεί κατ’ εντολή του Ε.Κ.Π.Α. από την «On demand» (ISBN 978-960-6608-74-2, Μαρία Τζεβελέκου, Βασιλική Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη, 208 σελ., Αθήνα 2007).

Βρίσκεται στην τελική φάση έγκρισης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

 
 
 
 

Εταίροι: