Έργο - MUSTUTOR: Interactive Music Tuition
ΕΡΓΑ

MUSTUTOR: Interactive Music Tuition

Ημερομηνία έναρξης: 15-10-1997
Ημερομηνία λήξης: 15-10-1998
Χρηματοδότηση: ESPRIT project
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
Αναπλ. υπεύθυνος: Στυλιανός Μπακαμίδης
 

Το αντικείμενο του προγράμματος αυτού ήταν η ολοκλήρωση νέας τεχνολογίας αιχμής στην ακουστική αναγνώριση (την ανάλυση ακουστικών δεδομένων για τον προσδιορισμό της θεμελιώδους συχνότητας, το χρονισμό στις νότες και τη δυναμική τους) σε ένα περιβάλλον εκμάθησης με πολυμέσα το οποίο περιλαμβάνει μουσικό περιεχόμενο, video, κίνηση, παράσταση με νότες, αναγνώριση φωνής και οπτική αναγνώριση σε παρτιτούρες με τυπωμένες νότες.

Η ολοκλήρωση των τεχνολογιών αυτών αποτέλεσε τη βάση ενός εικονικού μουσικού μαθήματος και περιβάλλοντος εξάσκησης το οποίο βοηθά τη μελέτη μουσικής τόσο στο σπίτι όσο και στο Ωδείο.

Τα λίγα συστήματα πολυμέσων για μουσική εκπαίδευση που υπάρχουν στην αγορά υστερούν στον τομέα επικοινωνίας με τον χρήστη. Εξ αιτίας δε των περιορισμών τους στην παροχή τεχνογνωσίας αναγνώρισης, έχουν θεωρητική κατεύθυνση ή παρέχουν ένα μάθημα με χρήση video χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική πρόοδος του μαθητή. Η εξαίρεση εδώ είναι προϊόντα που σκοπεύουν στην αγορά εκμάθησης του πληκτρολογίου/ πιάνου και τα οποία επιτρέπουν λόγω της ειδικής του αρχιτεκτονικής και με την βοήθεια μηχανικών μέσων, μετατροπή του κομματιού το οποίο παίζεται σε MIDI (Musical Instrument Digital Interface) κώδικα και συνεπώς προσδιορισμό από ειδικό λογισμικό του τι έχει παίξει ο μαθητής.

Το εν λόγω πρόγραμμα κατέληξε σε ένα σημαντικά βελτιωμένο περιβάλλον μουσικής εκπαίδευσης μέσω ακουστικής αναγνώρισης μη MIDI οργάνων όπως φλάουτο, βιολί, σαξόφωνο και περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες ασκήσεις που θα παρουσιάζονται από πραγματικούς δασκάλους. Το σύστημα μπορεί να αναλύει την απόδοση του μαθητή και να τον βοηθά κατάλληλα να την βελτιώσει.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: