Έργο - eClassify: Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικού Πνευματικού Κεφαλαίου με Υποστήριξη Αυτόματης Κατηγοριοποίησης Αρχείων
ΕΡΓΑ

eClassify: Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικού Πνευματικού Κεφαλαίου με Υποστήριξη Αυτόματης Κατηγοριοποίησης Αρχείων

Ημερομηνία έναρξης: 01-04-2004
Ημερομηνία λήξης: 31-03-2006
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ / Νέες μορφές οργάνωσης
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
 

To έργο eClassify στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος δημιουργίας και διαχείρισης εταιρικών Intranet με κύριο γνώμονα την διαχείριση του πνευματικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Η διαχείριση του πνευματικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης απαιτεί συστήματα διαχείρισης γνώσης σε αντιδιαστολή με τα ευρέως σήμερα χρησιμοποιούμενα για το σκοπό αυτό συστήματα διαχείρισης περιεχομένου.

Το υπό ανάπτυξη σύστημα, πέρα από τις τυπικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά, προσφέρει τη δυνατότητα θεματικής οργάνωσης (ταξινόμησης) του εταιρικού κεφαλαίου σε κατηγορίες σχετικές με το κεντρικό γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται, ενώ η οργάνωση αυτή αναπαριστά και τις συσχετίσεις των θεματικών περιοχών τόσο μεταξύ τους όσο και με τα συγκεκριμένα αντικείμενα του εταιρικού κεφαλαίου. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε τεχνολογία που επιτρέπει τον ορισμό των θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο (ταξονομία) και την αντιστοίχηση του συνόλου του πνευματικού κεφαλαίου σε μία ή περισσότερες αλληλοσυσχετιζόμενες κατηγορίες. Η τεχνολογία αυτή ολοκληρώθηκε σε μία ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρες, ισχυρό και φιλικό περιβάλλον, το οποίο είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κεφαλαίου, ως επέκταση υπαρχουσών Intranet εφαρμογών.

Το σύστημα αναφέρεται τόσο στους εσωτερικούς χρήστες της πλατφόρμας, όσο και στους χρήστες των εταιρικών intranets που δημιουργούνται με αυτή. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν με έναν εύκολο και ευέλικτο τρόπο το εταιρικό πνευματικό κεφάλαιο αντιμετωπίζοντας και συντηρώντας το ως εταιρική γνώση.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: