Έργο - Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος
ΕΡΓΑ

Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2004
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2005
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα"
Επιστημ. υπεύθυνος: Γρηγόρης Σταϊνχάουερ
 

Αντικείμενο του έργου ήταν η διαμόρφωση ενός πρωτότυπου CD-ROM με τεχνολογία πολυμέσων με σκοπό την σύντομη και εκλαϊκευμένη ενημέρωση των υφιστάμενων επιχειρηματιών και μελλοντικών επενδυτών, καθώς και του ευρύτερου κοινού, για το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Το υλικό που έχει ενσωματωθεί στο CD-ROM είναι αποτέλεσμα σύνθεσης και αξιοποίησης υφιστάμενων εγκεκριμένων σχετικών μελετών και θεσμικών ρυθμίσεων περιβαλλοντικής προστασίας, γεωστρατηγικού, χωροταξικού και ειδικού τομεακού σχεδιασμού της χώρας, καθώς και ειδικής τεκμηρίωσης που αφορά στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του Βορειοελλαδικού Τόξου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ευρώπης, στην οποία αυτό εντάσσεται.

Tο CD-ROM περιλαμβάνει σε εκλαϊκευμένη μορφή γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της Βόρειας Ελλάδος σε συσχέτιση με χάρτες που αναφέρονται στα εξής:

 • Γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά
 • Πληθυσμός/κλίμα /μετεωρολογικά στοιχεία
 • Χρήσεις γης
 • Συγκοινωνιακό δίκτυο/Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών
 • Αναπτυξιακοί πόροι /οικονομικό περιβάλλον/αγορές/απασχόληση
 • Τουριστικές περιοχές
 • Περιοχές ΒΙΠΕ/ΒΙΟΠΑ, ΖΟΕ κ.λπ.
 • Περιοχές προστασίας φυσικού περιβάλλοντος
 • Ειδικές ρυθμίσεις και περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος, που αφορούν στην πραγματοποίηση επενδύσεων
 • Αρχές και προβλέψεις του χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής
 • Έργα αναπτυξιακής υποδομής του Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ
 • Πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του ΥΠΑΝ (ΕΠΑΝ «Ανταγωνιστικότητα»)
 • Επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό
 • Video προβολής σημαντικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής
 • Υπηρεσίες χρήσιμες για επενδυτές, Χρήσιμες διασυνδέσεις στο Διαδίκτυο κ.ά.

Το περιεχόμενο της πληροφορίας, έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη πλοήγηση του χρήστη, ανάλογα με τις απαιτήσεις του για την ανάκτησή της.

Το υλικό είναι οργανωμένο στα ακόλουθα επίπεδα:

Τομείς Ανάπτυξης (Τουρισμός, Εμπόριο, Ενέργεια, Δόμηση/Δημ. Έργα, Γεωργία, Αλιεία, Βιομηχανία, Έργα Υποδομής, Κατανάλωση)

Θεματικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες.

(Νομοθεσία, Γεωστρατηγική, Οικονομικά Θέματα, Έρευνα και Καινοτομία, Πόροι, Καθαρότερες Πηγές Ενέργειας, Μητρώο Επιχειρήσεων, Υφιστάμενη Κατάσταση, Εκπαίδευση, Καθαρότερη Παραγωγή, Προοπτικές Ανάπτυξης, Γενικά Θέματα)

Γεωγραφικές Περιοχές (Βόρεια Ελλάδα, Περιφέρεια, Νομός)

Το έργο εποπτεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ)-Δ/νση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, και ως προς το τεχνολογικό του μέρος, οργανώθηκε και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (Ι.Ε.Λ)/Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π) που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΑΝ.

Για τις ειδικές πληροφορίες και θέματα περιβάλλοντος, αξιοποιήθηκαν οι υπηρεσίες ειδικής επιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος και Γεωστρατηγικής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόσθετη επιστημονική στήριξη προσέφεραν στελέχη του ΥΠΑΝ και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

 
 
 
 

Εταίροι: