Δημοσίευση - The POETICON enacted scenario corpus - a tool for human and computational experiments on action understanding
ΕΡΓΑ

The POETICON enacted scenario corpus - a tool for human and computational experiments on action understanding

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2011
Συγγραφείς: C. Wallraven; M. Schultze; B. Mohler; Αργυρώ Βατάκη; Κατερίνα Πάστρα
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the 9th IEEE conference on Authomatic Face and Gesture Recognition (FG'11)
Διεύθυνση: Santa Barbara, CA
Ημερομηνία: March 21-25
[Bibtex]