Δημοσίευση - Embodied Language Processing: a new generation of language technology
ΕΡΓΑ

Embodied Language Processing: a new generation of language technology

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2011
Συγγραφείς: Κατερίνα Πάστρα; Ειρήνη Μπαλτά; Παναγιώτης Δημητράκης; Γεώργιος Καρακατσιώτης
Τίτλος βιβλίου: roceedings of the AAAI 2011 International Workshop on “Language-Action Tools for Cognitive Artificial Agents: Integrating Vision, Action and Language”
Διεύθυνση: San Francisco, USA
[Bibtex]